Bestyrelse

Bestyrelse pr. 1. juni 2019:

??, formand

John Holm Christensen, kasserer

??, sekretær

??, næstformand

??, bestyrelsesmedlem