Bestyrelse

Bestyrelse pr. 14. august 2012:

Ole Holm, formand

John Holm Christensen, kasserer

Ole Bruhn, sekretær

Michael Raun, næstformand

Anni Poulsen, bestyrelsesmedlem