Indberetning

Der har været problemer med registrering af nedlagt vildt. En teknisk fejl, som nu er rettet.
Skulle der være nogen som har prøvet og ikke “er kommet igennem”, bedes man forsøge igen.
Ved problemer, send gerne en mail til: katholt@email.dk
Tak for ulejligheden.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indberetning

Skud før skydetid

Lørdag morgen den 8. sept. kl 6,34 – altså 9 min før skydetid – blev der observeret riffelskud mellem Hovborg og Baldersbæk.
Der var blevet skudt til, og nedlagt en en større hjort.
Episoden er anmeldt til politiet. “Jægeren” har erkendt ugerningen og selv underrettet politiet.
Politiet vil kigge på episoden førstkommende mandag.

Fra kronhjorte.dk skal der lyde en kraftig opfordring til fortsat at anmelde så åbenlyse overtrædelser af jagtloven.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Skud før skydetid

Hjortejagten er i gang…

Den første weekend i denne sæsons hjortejagt er veloverstået. Vejret har været præget af forholdsvis stille vejr uden nedbør og med relativt lave temperaturer om natten.
Brunsten er så småt i gang mange steder, men der er også traditionelle brunstpladser, hvor der endnu ikke er aktivitet.
På præmieredagen er vi på nuværende tidspunkt vidende om 1 spidshjort og 4 større hjorte der er skudt i området. Når, og hvis, vi modtager billeder af disse, kommer de naturligvis straks på hjemmesiden.

I forbindelse med vores årlige bestandsestimater og gæt på bestandsudvikling, er aldersfordelingen hos de nedlagte hjorte vigtig viden. Vi vil derfor MEGET gerne have kæber fra alle nedlagte hjorte, som herefter aldersestimeres via tandslid inden de sendes til Norge for aldersestimering via tandsnit. Aldersestimatet anvendes til at klassificere de nedlagte hjorte i ”unge”, ”mellemaldrende” og ”gamle” hjorte til brug for bestandsopgørelserne.

Kæber/tænder afhentes gerne (send mail til Kronhjorte.dk) eller kan afleveres til bestyrelsen.

Tak for hjælpen samt
Knæk og Bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Hjortejagten er i gang…

Skovvandring

Onsdag aften var vi ca. 30 personer mødt op i Dalagergaard Plantage.
Skovfoged Mogens Lunde bød velkommen og fortalte lidt om plantagen, som er en del af Fromsseier Plantage, og samlet udgør plantagerne ca. 1100 ha. skov.

Under vandreturen rundt i plantagen kom Mogens Lunde bl.a. ind på fodermarker. Her satser man på grund af den ringe jordkvalitet på græsblandinger.

Her gør vi holdt i en rydning som skal forblive i “brak”, da bunden ikke egner sig til hverken træer eller fodermark.

Videre på turen standsede vi mellem en gammel rødgranplantning fra tiden før der var kronvildt, og en ca. 20 år yngre plantning. Her kunne kanstateres skrælleskader på mange træer i den yngre plantning, hvorimod de gamle træer (ca. 50 år) stort set var fri for skader.
Problemet med bidskaderne er ikke bare den dårlige del af stammen (de nederste ca. 2 m), som typisk ikke kan bruges som gavntømmer, men da træerne er udtyndet og kun står for at tillægge ved-masse, er der stor risiko for at plantningen kan falde under en storm på grund af den svækkede del på stammerne hvor der har været skrællet.

Mogens Lunde med en gennemskåret stamme, hvor man tydeligt så den svækkede del hvor der havde været skrællet.

Sidste ”post” var ved en nyere plantning, ca. 15 år. Plantningen er en blanding af rødgran, douglas gran og cypres. Her kunne konstateres skrældning på en meget stor del af rødgranerne, mindre på douglas og næsten ingen på cypres’en.
Årsagen til kronvildtets skrældning blev også diskuteret, her kom mange bud – stress, kedsomhed, sult osv.

Allersidste post var den udlagte depot, hvor deltagerne fik en forfriskning og hvor man lige fik hørt sig omkring, om man havde ”hørt noget” – og ja, der er hørt hjortebrøl flere steder i området 🙂

Fra Kronhjorte.dk vil vi takke Mogens Lunde for en interessant vandretur med rigtig god fakta og ”syn for sagen”.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Skovvandring

Lokale jagttider på kron- og dåvildt

Siden kan evt downloades og printes til opslagstavlen.

Download (PDF, 935KB)

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Lokale jagttider på kron- og dåvildt