Kommende arrangementer

Sommerudflugten 2016
Tirsdag den 30. august kl. 19.00 går turen til Filsøgård.

Fælles kalvejagt
Fredag den 28. oktober.

Mere herom når tiden sig nærmer.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kommende arrangementer

Generalforsamling/Årsmøde

Onsdag den 2. marts 2016 afholdt foreningen ordinær generalforsamling på Hovborg Kro.

Formand Ole Holm onder årsberetningen

Formand Ole Holm under årsberetningen

Formand Ole Holm gav en grundig gennemgang af årets aktiviteter og ikke mindst kom han ind på ideer til den fremtidige forvaltningsmodel for kronvildt.
Oles oplæg kan læses her.
Referat fra den ordinære generalforsamling findes her.

Efter generalforsamlingen var der indlæg fra formanden for Den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel, over emnet:
Fremtidens hjortevildtforvaltning – visioner og nuværende status.

Trofævæg GF 2016

Trofævæg GF 2016

Kaffepausen blev brugt på besigtigelse af trofævæggen med de mange flotte, medbragte gevirer fra området, samt afgivelse af stemme på Årets Hjort 2016.

Efter pausen indlæg fra DJ’s hjortevildtkonsulent Mads Flinterup:
Erfaringer og anbefalinger i praktisk hjortevildtforvaltning.

Aftenen slutte med kåring af Årets Hjort 2015/16

Årets Hjort 2015-16 16-ender nedlagt af Peter Klindt, den 8. september i Slauggåed Plantage. Brækket vægt 202 kg. Estimeret alder: 8,5 år Opmålt til 209,6 points.

Årets Hjort 2015-16
16-ender nedlagt af Peter Klindt, den 8. september i Slauggåed Plantage.
Brækket vægt 202 kg.
Estimeret alder: 8,5 år
Opmålt til 209,6 points.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling/Årsmøde

Status pr. 2. januar 2016

Vi er primo januar vidende om 221 stk. nedlagt kronvildt, hvilket er 33% mere end sidste år ved samme tid (166 stk.). Kønsfordelingen er 54% i hundyrenes favør, hvilket en anelse flere hundyr end sidste år (50%). For dåvildtets vedkommende er indberettet 17 dyr mod 30 dyr på samme tid sidst år. Dåvildtet er domineret af handyr, idet 66% af de nedlagte dyr er hjorte eller hjortekalve.
Se alle tallene her

Vi er ligeledes ved at have de første trofæbærende hjorte aldersestimeret via tandsnit. Efterhånden som kæberne modtages og vi har fået foretaget en aldersestimering, angives alderen sammen med trofæbilledet under ”nedlagte hjorte”. I relation til den verserende debat om gennemsnitsalderen på bestandens handyr (og mangel på gamle handyr), er det interessant at se, at store trofæer ikke nødvendigvis er lig gamle hjorte…

Knæk og bræk i den resterende del af sæsonen

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Status pr. 2. januar 2016

Afskydning pr. 1. december

Der er pr. 1. december indberettet 163 stykker nedlagt kronvildt, hvoraf 44% er hundyr. På samme tidspunkt sidste år var nedlagt 119 stk. med en hundyrsandel på 42%.
Samlet set er der således nedlagt ca. 37% flere dyr i indeværende sæson sammenlignet med tidligere, og der meldes generelt om mange dyr igen i år. Det detaljerede indberetningsskema kan ses i denne fil:

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Afskydning pr. 1. december

Ny forvaltningsmodel for vores hjortevildt

Den Nationale Hjortevildtgruppe er nu nået til enighed om en ny model for forvaltning af vores store hjortevildt. Målsætningen om en mere naturlig kønsfordeling samt et større antal ældre hjorte i bestanden er bibeholdt, og disse mål søges nu opnået via en tilretning af jagttiden.
Jagttiderne bliver ens for hele landet.
De enkelte medlemmer i Den Nationale Hjortevildtgruppe skal nu tilbage i deres respektive bagland og diskutere modellen, og endeligt skal modellen godkendes af Vildtforvaltningsrådet inden den kan fremsendes til ministeren og gøres til lov. Vildtforvaltningsrådet skal behandle modellen 15/3-16.

Elementerne i den nye forvaltningsmodel og herunder de nye jagttider kan læses på:

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2015/nyt-forslag-for-kronvildt-helt-andet-regelsaet/

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ny forvaltningsmodel for vores hjortevildt