Årsmøde/generalforsamling


Program følger senere

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Årsmøde/generalforsamling

Ulven er her

Download (PDF, 389KB)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ulven er her

Nye regler for kronvildtjagten

Efter Ministeren fik vedtaget en ny jagtlov i folketinget ultimo december 2017, har han nu udsendt en ny bekendtgørelse gældende fra 1. juli 2018 (næste sæson).

Reglerne medfører, at:

 • Driv- og bevægelsesjagt på kronvildt forbydes i perioden 1/9 til 15/10 (brunsten)
 • Driv- og bevægelsesjagt på kronvildt forbydes i perioden 1/2-29/2 (ikke aktuelt i vores region, da vi ikke har jagttid på kalv i december)
 • Fordring af kronvildt med kraftfoder og valset korn forbydes helt
 • Fordring af kronvildt må ikke ske nærmere end 130 meter på nærmeste stige/tårn
 • Fordring af kronvildt må ikke ske nærmere end 130 meter på nærmeste skel – dette gælder dog alene arealer, hvor jagtretten er overdraget til andre (udlejet).

Bestemmelserne er formuleret på følgende måde i ”Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber”

 • 12. På kronvildt er tryk- og drivjagt forbudt i perioderne 1. september til 15. oktober og 1. februar til 29. februar.

Stk. 2. Tryk- og drivjagt, som angivet i stk. 1, er jagt, hvor en eller flere personer med eller uden hund bevæger sig rundt på jagtterrænet, hvorved vildtet trykkes eller drives frem mod i forvejen posterede skytter.

 • 13. Kronvildt må ikke fodres med valset korn eller kraftfoder.

Stk. 2. Øvrig fodring af kronvildt skal ske i en afstand af mindst 130 m fra de platforme og skydestiger, der er nævnt i § 1, stk. 2, og mindst 130 m fra anden ejendom.

Stk. 3. Uanset stk. 2, kan der ske fodring af kronvildt nærmere end 130 m fra anden ejendom på ejendomme, hvor ejeren ikke har overdraget jagtretten på kronvildt til andre.

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nye regler for kronvildtjagten

Afskydning pr. 1/12-17

Download (PDF, 587KB)

Download (PDF, 570KB)

Lidt forsinket publiceres hermed de indberettede afskydningstal til og med november. Som det ses i skemaerne er der pr. 1/12 indberettet 136 stk. kronvildt mod 101 i samme periode sidste år. Dette års stigning kan stort set tilskrives én enkelt ejendom. Det overordnede konklusion må derfor være, at afskydningen i indeværende sæson er meget lig tidligere sæsoner, og dertil kommer at også kønsfordelingen er lig tidligere (57/43).

Der er således en overvægt af handyrene pr. 1/12, men set i lyset af fredningen af trofæbærende hjorte i sæsonens sidste 6 uger, vil dette formentlig rette sig inden udgangen af denne sæson.

På baggrund af de nuværende indberettede afskydningstal, syntes de jagttider dermed ikke at bidrage positivt til opfyldelse af Ministerens målsætning. Omvendt har de nye jagttider givet væsentlige indskrænkninger i de enkelte ejendommes handlefriheder ☹

Det nationale vildtudbytte på kommuneniveau er nu online på www.fauna.au.dk. Som det ses i opgørelsen for sæsonen 2016/17 er Billund Kommune (sammen med Norddjurs), den kommune i landet, som nedlægger mest kronvildt pr. arealenhed. Indtil nu har afskydningen i kommunen understøttet de nationale målsætninger, og vi kan håbe på at lovgivningen på et tidspunkt vil understøtte vores hidtidige forvaltning, fremfor at modarbejde den…

Glædelig jul til alle,

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Afskydning pr. 1/12-17

Nye indstillinger til jagttid på dåvildt

svend-erik-thuesen2

Den Regionale Hjortevildtgruppe, Sydjylland, har indstillet nye jagttider på dåvildt for den kommende sæson. Indstillingen er sendt til Vildtforvaltningsrådet og derfra til Ministeren, som træffer sin afgørelse senere på året.

Indstillingen lyder som følger:

 • Dåkalv: 01/09 – 31/01
 • Då: 01/12 – 31/01
 • Spidshjort: 01/12 – 31/01
 • Dåhjort større end spidshjort: 01/12 – 15/12

Hvorledes Den Regionale Hjortevildtgruppe, Sydjylland er nået frem til ovenstående indstilling, står hen i det uvisse, ligesom formålet med indskrænkningerne ikke offentliggjort. Lokalt vurderes bestanden i svag vækst og afskydningen i de forgange år har været fordelt på ca. 50% handyr og 50% hundyr, hvorfor de eksisterende jagttider  må have fungeret efter hensigten.

Kronhjorte.dk følger op på den indstilling og informere her på siden, når/hvis der fremkommer yderligere information.

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nye indstillinger til jagttid på dåvildt