Nye indstillinger til jagttid på dåvildt

svend-erik-thuesen2

Den Regionale Hjortevildtgruppe, Sydjylland, har indstillet nye jagttider på dåvildt for den kommende sæson. Indstillingen er sendt til Vildtforvaltningsrådet og derfra til Ministeren, som træffer sin afgørelse senere på året.

Indstillingen lyder som følger:

  • Dåkalv: 01/09 – 31/01
  • Då: 01/12 – 31/01
  • Spidshjort: 01/12 – 31/01
  • Dåhjort større end spidshjort: 01/12 – 15/12

Hvorledes Den Regionale Hjortevildtgruppe, Sydjylland er nået frem til ovenstående indstilling, står hen i det uvisse, ligesom formålet med indskrænkningerne ikke offentliggjort. Lokalt vurderes bestanden i svag vækst og afskydningen i de forgange år har været fordelt på ca. 50% handyr og 50% hundyr, hvorfor de eksisterende jagttider  må have fungeret efter hensigten.

Kronhjorte.dk følger op på den indstilling og informere her på siden, når/hvis der fremkommer yderligere information.

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nye indstillinger til jagttid på dåvildt

Udbytte pr. 6. november 2017

Herunder udbyttestatistikken pr. 6. november 2017. Som det ses er der registeret 69 stk. nedlagt kronvildt mod 66 på samme tidspunkt sidste år. I år udgør handyrene dog 78% af afskydningen (54 stk), mod 69% (46 stk.) i sidste sæson.

Download (PDF, 582KB)

Fsva. dåvildtet er der registeret 17 stk. på nuværende tidspunkt mod 8 stk. på samme tid næste år. Altså en fordobling (om end små tal). Også for dåvildtets vedkommende udgør handyrene en stor procent af afskydning på dette tidspunkt af sæsonen. I indeværende år er registeret 14 handyr (82%) mod 7 sidste år (81%).

Til brug for efterårets driv-/og bevægelsesjagter har kronhjorte.dk formuleret en standardparole baseret på input fra de forskellige revirer. Man er velkommen til helt eller delvist at anvende denne parole i forbindelse med efterårets jagter – og særligt i forbindelse med koordinerede jagter, hvorved det sikres at alle revirer jager efter samme parole.

Download (DOCX, 14KB)

Knæk og bræk,

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Udbytte pr. 6. november 2017

Aldersbestemmelse på nedlagte hjorte

 

Tænder fra hjort på 6-7 år

Som bekendt har vi i Kronhjorte.dk samlet kæber fra nedlagte hjorte gennem de forgange to sæsoner. Formålet er at aldersestimere de nedlagte hjorte i klasserne ”unge”, ”mellemaldrene” og ”gamle” hjorte. Denne viden anvender vi vores bestandsestimater samt bestandsudvikling. Alt i alt et værdifuldt supplement når vi forsøger at udtale os om vores lokale bestand og udviklingen mod de nationale målsætninger.

Nationalt samlede Danmarks Jægerforbund ligeledes kæber ind fra nedlagte hjorte i hele Danmark. Indsamlingen var frivillig, hvorfor man ikke kan konkludere noget fast om den samlede bestand, men der kan dog udledes nogle interessante tendenser. Danmarks Jægerforbund har samlet deres erfaringer fra første sæson med kæbeindsamling i en faglig rapport, som kan læses HER.

God fornøjelse

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Aldersbestemmelse på nedlagte hjorte

Kalvejagten d. 27/10

En enkelt jæger var heldig og leverede.

Fredag morgen havde ca. 20 jægere trodset det lidt kolde vejr og var taget på anstandsjagt efter då- og kronkalve. På den efterfølgende parade lå en enkelt hjortekalv (kronvildt), men der blev på flere ejendomme meldt om stor aktivitet af såvel kron- som dåvildt. Efter paraden blev der, vanen tro, serveret morgenmad i Vorbasse Jagtforenings klubhuset arrangeret af Vorbasse Jagtforening.

En god og hyggelig morgen sluttede ca. 11.30, hvor alle drog hver til sit.

Nu nærmer d. 1/11 sig med hastige skridt, og sæsonens bevægelsesjagter på hind og kalv indledes inden længe. Afskydningsstatistikken frem til og med oktober publiceres her på siden i løbet af den kommende uge.

Knæk og bræk.

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kalvejagten d. 27/10

Udbytte pr. 4/10-17

Hermed følger årets første vildtudbyttestatistik. I årets første måned er indberettet 44 stk. kronvildt (42 handyr) og 6 stk. dåvildt (5 handyr). Til sammenligning var de tilsvarende til pr. 1. oktober sidste år 28 stk. kronvildt (26 handyr) og 0 stk. dåvildt. Opgørelsen for såvel indeværende sæson som sidste sæson kan ses her:

2017-18
2016-17

Det kortere jagttid på trofæbærende hjorte har dermed ikke umiddelbart medført en lavere afskydning af disse, men den endelige konklusion kan naturligvis først drages når hele sæsonen er afsluttet.

I denne kommende tid vil fokus formentlig være på afskydning af kalve og hinder, og vi vil, som vanligt, publicere udbyttestatistikken månedligt – så husk at indberette i umiddelbart forlængelse af jagterne 😉

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Udbytte pr. 4/10-17