Afskydning pr. 1.12.2016

Afskydning pr. 1. december 2016

For kronvildtets vedkommende er der pr. 1/12 indberettet 101 nedlagte dyr mod 163 i samme periode sidste sæson. Kønsfordelingen i indeværende år er 59/41 i handyrenes favør mod 56/44 i sidste sæson.

Der er i flere ”kerneområder” rapporteret om mindre aktivitet end tidligere år, hvilket har været gældende hen over foråret, sommeren og første halvdel af sæsonen. Modsat rapporteres der fra andre kerneområder om uændret aktivet og for flere ”nye områder” om øget aktivitet. Selve afskydning blandt laugets medlemmer fordeler sig således:

medl-1-12-16

Som det fremgår af ovenstående figur er den samlede afskydning blandt medlemmerne lidt mindre end sidste sæson, men større end forrige sæson. Den lavere afskydning kan forklares ved et mindre udtag af trofæbærende hjorte samt et mindre udtag af voksne hinder. Særligt udtaget af voksne hinder kan med fordel reduceres i de områder, hvor der, mod områdets ønske, opleves lavere aktivitet end tidligere.

I Randzonerne omkring laugets medlemmer fordeler afskydningen sig som følger:

rand1-12-16

Som det fremgår af disse afskydningstal er det indrapporterede udtag af såvel hjorte som hinder og kalve mindre end tidligere år. Den mindre indberetning af dyr fra randzonerne forklare i høj grad den lavere totale afskydning i indeværende sæson sammenlignet med tidligere år.

Dog forventes at en del af det mindre afskydning i randzonerne kan tilskrives forsinkede indberetninger, og det forventes derfor at det samlede udtag i randzonerne bliver på niveau med tidligere år når sæsonen er afsluttet og alt vildt indberettet.

For dåvildts vedkommende er er der pr. 1/12 indrapporteret 13 dyr mod 9 dyr på samme tid i 14/15. Der rapporteres dog om markant mere dåvildt på mange revirer, og det forventes at den samlede afskydning af dåvildt vil overstige sidste sæsons 42 dyr.

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Afskydning pr. 1.12.2016

Kronvildt i Nationalpark Thy

En film om kronvildt, hvor vi bl.a. ser vildtkonsulent Tommy Hansen med en nedlagt kalv – og hvordan man brækker det.

thy

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kronvildt i Nationalpark Thy

Kalvejagten

Fredag d. 28/11 afholdte Kronhjorte.dk sin traditionelle kalvejagt i området omkring Vorbasse/Hovborg. Og næsten traditionen tro, var paraden meget beskeden og de fremmødte hornblæsere kunne nøjes med frokostsignalet, inden der var rundstykker og kaffe i Vorbasse Jagtforenings klubhus.

Der var observeret sporadisk med kronvildt i løbet af morgenen, men en del dåvildt på de forskellige revirer. De ca. 35 jægere meldte alle om en god morgen, og det efterfølgende samvær i klubhuset blev brugt til at udveksle erfaringer fra sommeren samt forventninger til den kommende sæson – og på at fejre Skjold Jepsen’s 79 års fødselsdag 😉

Sæsonen for tryk- og bevægelsesjagter starter her i november, og vi vil (også traditionen tro) holder Jer løbende opdaterede om indberetningerne af nedlagt vildt.

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kalvejagten

Afskydning pr. 1. november 2016

Download (PDF, 565KB)

Der er pr. 1. november indrapporteret marginalt mindre kornvildt end samme tid sidste år. I alt er indrapporteret 66 stk. kronvildt mod 70 stk. i sidste sæson. Omvendt er der indrapporteret 8 stk. dåvildt mod 4 stk. i sidste sæson.
For indeværende sæson kan det bemærkes at afskydningen af kronhjort er reduceret i forhold til sidste år. Særligt er de trofæmæssig ”mellemhjorte” (8-,9- og 10-endere) skånet blandt laugets medlemmer sammenlignet med tidligere. Endvidere bør det bemærkes at medlemmerne har øget afskydningen af kalve (såvel kron- som dåkalve) sammenlignet med sidste år, således der i år er indrapporteret 17 kronkalve (6 i 15/16) og 4 dåkalve (0 i 15/16).
Begge disse tendenser er i tråd med ønskerne fra årsmødet i Hovborg inden sæsonens start, og viser medlemmernes evne og vilje til at efterleve såvel egne som Vildtforvaltningsrådets målsætninger. Vi krydser derfor stadig fingre for, at Fødevareministeren tager dette med i sine betragtninger, når han fastlægger den kommende forvaltningsmodel.

Knæk og bræk til Jer alle

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Afskydning pr. 1. november 2016

Kronhjorten – Elsket og Hadet

Nogle dyr er elsket – og hadet på samme tid. Her får vi historien om krondyrene.
Vi møder forskerne og hører hvad de laver.
Udsendelsen er tilrettelagt af Rigmor Sams og produceret af Tv MidtVest. elsket-og-hadet

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kronhjorten – Elsket og Hadet