Fælles kalvejagt

My beautiful picture

I lighed med tidligere år afholdes

Anstandsjagt på egne arealer efter
då- og kronkalve

Fredag den 27. oktober fra solopgang kl. 08.21.

Voksne dyr er fredede. Ingen drev eller tryk.

Fælles vildtparade og morgenkaffe  kl. 10.00 i Vorbasse Jagtforenings klubhus på Hovborgvej.
Af hensyn til morgenkaffe er tilmelding nødvendigt med antal deltagere.
Prisen er 60,00 kr. pr. person.

Såfremt man er ude denne morgen og nedlægger en eller flere kalve, men ikke deltager i den efterfølgende parade, vil vi sætte stor pris på en SMS. Vi vil på denne måde få mulighed for at gøre det samlede udbytte op på dagen – uagtet om folk deltager på paraden eller ej.
SMS kan sendes til  2565 3185  med angivelse af nedlagt vildt samt navn/område.

Tilmelding: Senest onsdag den 25. på johnholmc@gmail.com eller 51865499

Kronhjorte.dk

Udgivet i Forside | Kommentarer lukket til Fælles kalvejagt

Skud efter skydetid mellem Risbøl og Baldersbæk

Igen her til aften, d. 14/9, er der afgivet et skud efter skydetid.
Snarrådige nabojægere fik lokaliseret personen, som havde afgivet skuddet og konfronteret denne. Skuddet var afgive til en hjort, som øjensynligt faldt.
Straks herefter blev der indgivet politianmeldelse, og politiet har overtaget sagen.
Vi kan kun opfordre til, at sådanne episoder straks anmeldes til politiet, således disse kan reagere mens der stadig er en ”smoking gun”.

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Skud efter skydetid mellem Risbøl og Baldersbæk

Skud før skydetid

Fredag d. 1/9 blev der afgivet et skud et godt stykke tid for skydetid. Lørdag d. 9/9 blev der ligeledes afgivet et skud umiddelbart før skydetid.
Begge gange faldt skuddene syd for Holme Å.
Skuddet d. 1/9 viste sig at være til en ræv og afgivet i den tro, at der måtte reguleres før skydetid. Skuddet d. 9/9 blev afgivet til en dåhjort og tidspunktet kan tilskrives en fejlagtig app samt andre uheldige omstændigheder. Episoderne omhandler to forskellige jægere, og der er nu bragt klarhed over situationerne og der forventes ikke gentagelser.

Vi har en stærk og sund bestand af såvel då- som kronvildt i området. Vi har, hver især, et personligt ansvar for, at vi fortsatte har disse bestande og at vi fortsat kan nyde og høste fra disse bestande med størst mulige frihedsgrader. Lad os værne om dette og sikre, at vi gennemfører vores jagter efter gældende lovgivning samt som gode eksempler på godt jægerhåndværk.

Knæk og bræk,
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Skud før skydetid

Hovborgvej

Ligger smidt i vejkanten ……
Yderligere kommentarer er vist overflødige 🙁

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Hovborgvej

Forvaltning under den nye lovgivning

Som bekendt har Ministeren nu underskrevet bekendtgørelsen som fastsætter jagttiderne for kronvildt i de kommende 3 sæsoner. De lokale jagttider, som bliver gældende for vores lokalområde, er der tidligere redegjort for her på siden.

Ministeren oplyser (glædestrålende) i sin pressemeddelelse, at jagttrykket nu kan øges på hinder og kalve. Baseret på de forgange 10 års forvaltning her i lokalområdet, må vi konkludere at det ikke er jagttrykket som bør øges, men derimod udbyttet. Der ses en klar sammenhæng mellem et stort jagttryk og store vildtskader (samt øgede størrelser på rudlerne, men deraf følgende udfordringer). Omvendt er der ikke nogen nævneværdig sammenhæng mellem et stort jagttryk og et stort udbytte…

Fremfor at øge jagttrykket vil vi opfodrer til, at man øger effektiviteten på sine jagter. Dette praktiseres allerede mange steder i form af koordinerede jagter o.l. Ved at koncentrer jagttrykket på aftalte dage (hvor der så til gengæld jages i store områder) opnås et relativt stort udtag på dagen, hvorefter der kan være ro på revirerne 3-4 uger inden næste ”jagt-tryk”.
Anstandsjagter i den mellemliggende hvileperiode har ikke vist nogen negativ effekt.

I Kronhjorte.dk regi vil vi forsøge at bakke op om de lokale initiativer, således at der i sæsonen 18/19 (ikke denne sæson, men næste), koordineres en stor fælles trykjagt for de ejendomme som måtte ønske at deltage.

Datoen for denne koordinerede trykjagt er fastsat til søndag d. 16. december 2018. Parolen vil være kalve, smalhinder, hinder og spidshjort under ørehøjde.

De nærmere detaljer for dagen vil blive offentliggjorte her på siden – men reserver dato’en allerede nu.

Indtil da vil vi opfodre til, at man fortsætter de gode initiativer der allerede er i gang og også gerne etablerer nye aftaler med nye naboer.

Vil vi senere ligge et forslag til en fælles parole ud her på siden, og denne er man selvfølgelig velkommen til, helt eller delvist, at anvende i forbindelse med disse koordinerede jagter.

Knæk og bræk de sidste dage i bukkejagten

Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Forvaltning under den nye lovgivning