Årsmøde/generalforsamling 2021

Dato: 25 august 2021

Sted: Vorbasse Kro

Mogens Lunde bød velkommen på vegne af kronhjorte.dk

Arne Andersen blev udnævnt til æresmedlem, grundet sit store arbejde for at etabler foreningen og vildtforvaltning i området.

Arne Andersen (tv), udnævnt til foreningen første æresmedlem.

Jan Eriksen, Formand for Vildtforvaltningsrådet, gav et indlæg om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet og de både faglige synspunkter som politiske interesser som arbejdet indebærer. Ligeledes Vildtforvaltningsrådets opgave, nemlig at være rådgiver for den til hver tids siddende Minister for jagten i DK.

Jan Eriksen nævnte muligheden for at få etableret ”Forsøgsområder” hvor en lokal forvaltning af vildtet kunne være en mulighed, dvs med ændrede jagttider i forhold til øvrig lovgivning.

Samtidig roste Jan Eriksen, Kronhjorte.dks indsats i arbejdet for vildtforvaltning i DK.

Mogens Lunde (th) takker Vildtforvaltninsrådets formand Jan Eriksen for hans indlæg på årsmødet.

 

Herefter blev generalforsamlingen i kronhjorte.dk afviklet

  1. Velkomst med Mogens Lunde
  2. Martin Ingwersen blev valgt til dirigent
  3. Mogens Lunde aflagde beretning (Bilag kan downloades her)
  4. John Holm Christensen aflagde regnskab.
  5. Jens Grøn træder ud af bestyrelsen af personlige årsager. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Anders Helmig.
  6. Revisor blev Jens Rasmussen

Årets hjort blev kåret – nedlagt af Peter Klindt i Slauggaard Plantage.

Årets trofævæg studeres og diskuteres.
»Årets hjort 2020« ses som nr. 3 fra højre. 205 CIC-points og en alder på 8,5 år, konstateret ved både slid og snit.