Nyhedsbrev forår 2024

Årsmødet blev afholdt 26. marts på Vorbasse Kro.
Her kommer et kort resume af beretning m.m.
Lene Midtgaard, chefkonsulent i Jægerforbundet, kom med et glimrende oplæg omkring Forvaltningsmetoder. Der er forskellige metoder til forskellige arter, især de arter der vandrer over landegrænser. Lene sluttede af med en gennemgang af forskellige europæiske landes forvaltning af de større hjortevildtarter – der findes næsten lige så mange forskellige tilgange til opgaven som der er lande.

Beretning:

Note – den store forskel i afskydning fra sæson 2018/19 til 2019/20 skyldes en ændring i metode. Fra og med sæson 2019/20 er der kun medregnet dyr, der er blevet indberettet af medlemmer.

Afskydningen var markant større end året før.

Fordeling mellem kalve, hundyr og handyr var således:

En markant forøgelse af hundyrsandelen på bekostning af både kalve og handyr.

For hjortene alene var fordelingen således:

Der skydes mange små hjorte. Det er især spidshjorte, der indberettes.

Årets hjort blev denne (183,83 pts) – nedlagt af Erling Larsen.

Vi savnede trofæer, desværre var der ikke dukket mange op.

For dåvildtet var afskydningen således:

Afskydningen af dåvildt er meget præget af den begrænsede jagttid.

Især gældende for hjorte større end spids.

Bestyrelsen foreslår følgende datoer for koordinerede jagter i den kommende sæson:
Vest for hovedvej 469: 31. januar 2025
Øst for hovedvej 469: 4. & 26. januar 2025 

Bestyrelsen finder det nødvendigt at gøre opmærksom på vedtægternes §5, især fordi vi mangler løbende indberetninger. Derfor har vi ikke kunnet komme med løbende sammentællinger af afskudt vildt. En del medlemmer efterspørger en løbende (månedlig el. lign) opdatering, men det er vi ikke i stand til når vi får så få indberetninger. Vi kan godt se at indberetningen af afskudt vildt kan trækkes til 15. februar. Men i virkeligheden får vi ingen samlede indberetninger efter jagtsæsonen.

Opråb
§5 MEDLEMMERNES PLIGTER

• Enhver ejendom tilmeldt som medlem af Kronhjorte.dk, er pligtig til, senest den 15. februar hvert år, at melde om antal skudt Kron/dåvildt med nøje angivelse af køn og størrelse. Med størrelse forstås omtrentlig brækket vægt – samt ved hjorte om antallet af ender og evt. alder. De indsamlede afskydningstal anvendes alene til opgørelse af statistikker, og tal fra de enkelte ejendomme offentliggøres ikke.

• Enhver ejendom tilmeldt som medlem af Kronhjorte.dk, er pligtig til at afvikle jagt på hjortevildt i henhold til de jagtetiske regler for kronvildt (bilag 2).

• Enhver ejendom tilmeldt som medlem af Kronhjorte.dk, er pligtig til at overholde frivillige fredningsaftaler

Så få nu indberettet så hurtigt som muligt. Enten via hjemmesiden https://www.kronhjorte.dk/indberetning/ eller via en sms til tlf. 24 23 98 96 (John Holm).

Jo flere oplysninger vi får – brækket vægt, dato og sted for afskydning, jo mere præcist billede kan vi danne os af bestandene.

Hvis I gerne vil modtage vores nyhedsbrev, så brug vores kontaktformular og skriv ”Nyhedsbrev” i teksten.

https://www.kronhjorte.dk/kontakt-os-2/

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.