Bestyrelse

Bestyrelse pr. 1. juni 2019:

Mogens Lunde, formand

John Holm Christensen, kasserer

Martin Ingwerswn, sekretær

Klaus Skare, næstformand

Jens Grøn, bestyrelsesmedlem