Foreningen

I de forgange 10 år har der i lokalområdet udviklet sig et godt og konstruktiv samarbejde på tværs af naboskel omkring forvaltningen af kronvildt. Et samarbejde der har medvirket til en positiv udvikling for kronvildtet og et samarbejde som måske er endnu vigtigere i fremtiden.

Efter turbulente vinter/forårsmåneder er Kronhjorte.dk derfor genopstået i håbet om, at dette arbejde kan videreføres til gavn for hjortevildtet og den fremtidige forvaltning heraf.

Det nye kronhjorte.dk er stiftet som en demokratisk forening, hvor hver ejendom har én stemme.