Medlemmer

OPTAGELSE

Som medlem af lauget optages ejendomme placeret inden for laugets geografiske område. Til enhver ejendom skal tilknyttes minimum et personligt medlem, som skal have status af lodsejer eller jagtberettiget på ejendommen. En ejendom kan tilmelde flere personlig medlemmer såfremt det måtte ønskes (disse skal ligeledes være lodsejere eller jagtberettigede på ejendommen).

Én ejendom tildeles én stemme i foreningen – uagtet antallet af personlige medlemmer.

Ejendomme med flere personlige medlemmer skal udpege én repræsentant overfor kronhjorte.dk, som skal fungere som kontaktmand for lauget.

Der kan endvidere optages passive personlige medlemmer. Et passivt personligt medlem er ikke tilknyttet en ejendom og har således ikke stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men kan dog opstille (og vælges) til bestyrelsen.

 

Indmeldelsesblanket downloades her

Skemaet udfyldes og gemmes. Man skal huske at bruge “gem som”.

Sendes til: medlemmer@kronhjorte.dk