Lokale jagttider på kron- og dåvildt

Siden kan evt downloades og printes til opslagstavlen.

Download (PDF, 935KB)

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Lokale jagttider på kron- og dåvildt

Sommerudflugten tirsdag den 27. august kl. 19.00

Markvandring med fokus på skader på landbrugsafgrøder forårsaget af kronvildt

Vært: Landmand Anders Stensgaard.
Han driver 750 ha økologisk landbrug omkring Randbøl/Vorbasse/Billund/Bække.

Konsulent fra Sagro i Billund, Rasmus Filsø Løbner, som bl.a. forsøger at skabe et overblik over skadernes omfang i vores område, deltager.

Mødested : P-pladsen ved Kirstinelyst
Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl.
NB: v. P-pladsen som ligger nord for centeret.

Vel mødt – og tag gerne naboen med

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommerudflugten tirsdag den 27. august kl. 19.00

Resultatet fra aldersbestemmelse

Download (PDF, 1.19MB)

Kæber (afkogte) fra 8 hjorte blev indleveret til kronhjorte.dk gennem sidste sæson.
En fortand fra hver kæbe blev sendt til Danmarks Jægerforbund, som videresender alle indsamlede tænder fra danske hjorte til aldersbestemmelse i Norge.
Nordmændene vurderer alderen på hjortene udfra tandSNIT. (Annuli cementum).
Med rød skrift.

Kronhjorte.dk’s vurdering er foretaget på tandSLID (såfremt vi har modtaget hele kæben). Vores egen vurdering udføres med 2 forskellige metoder.

Til sidst en opfordring til fortsat at indsende kæberne af de hjorte der nedlægges fremover.

God sommer
kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Resultatet fra aldersbestemmelse

Årsmødet/Generalforsamlingen 2019

Årsmøde 2019

Ordinær generalforsamling i Foreningen Kronhjorte.dk
Onsdag d. 28/2 2019 på Vorbasse Kro

Deltagere
Der var 37 fremmødte til generalforsamlingen
Generalforsamlingen startede kl 19.00
Ole Bruhn bød velkommen og takkede for fremmødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Ole Holm som dirigent, Arne Andersen og Kim Jensen som stemmetællere. Alle blev valgt. Ole Holm takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via hjemmesiden, og mail til mellemmerne.

2 Aflæggelse af beretning, herunder referat af tidligere års generalforsamling.
Ole Bruhn fik ordet og aflagde beretningen. Der var ingen kommentarer til selve beretningen. Beretningens indhold kan ses i bilagsmaterialet. Beretningen blev godkendt.

3 Fremlæggelse af regnskab.
Ole Bruhn fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet som blev godkendt. Regnskabet kan se i bilagsmaterialet

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0,00

5 Forvaltningspolitikker.
Der blev vedtaget at hvid, gul og orange ordning fortsætter uændret. I gul ordning er der lukket for tilmelding.

6 Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Martin Ingwersen, Michael Raun, Anni Poulsen og Ole Bruhn.
John Holm Christensen sidder fortsat i bestyrelsen.
Følgende blev valgt: Klaus Kjær, Claus Skare, Mogens Lunde, Jens Grøn.
Følgende suppleanter blev valgt: Bent Poulsen og Christian Kristensen

8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Arne Andersen og revisorsuppleant Jens Rasmussen modtog genvalg

9 Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl 19.50

Ref/ob

Ikke mange havde taget deres trofæ med til årsmødet. Årets Hjort 2018 til højre, tog en kneben sejr.

Vinderen af Årets Hjort 2018 fremvises her af Michael Raun. Hjorten er nedlagt på Skuldhøjgaard, den 12. september af Jens-Erik Jensen. Geviret er opmålt til 193,94 points.

Dagsorden, beretning, regnskab mm. findes HER:

 

Efter generalforsamlingen
holdt Hans Kristensen, Bogjagt, et foredrag om de forskellige forvaltningsmetoder og jagtlige tiltag der herskede før og efter Genforeningen.
Foredraget tog udgangspunkt i Hans Kristensens bog, Hertugræve og Køkkenharer.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Årsmødet/Generalforsamlingen 2019

Dødfunden hjort

Under jagt i Fromseier Plantage den 8. december bliver der fundet en dødskudt hjort.
Vurderingen er, at den havde ligget i ca. en uge, og at den ikke er gået særligt langt efter skuddet, da den var ramt med en forholdsvis god kugle.
Det er derfor også nærliggende at konkludere at der højst sansynligt ikke har været rekvireret en schweiss-hund.

Hvis der er nogen, som læser dette, og har yderligere oplysninger om hjorten, modtager vi meget gerne en mail på web@kronhjorte.dk

På forhånd tak
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Dødfunden hjort