Kort

Orange ordning:

 • De jagtetiske regler respekteres og efterleves
 • Afskydningen af trofæbærende handyr (defineret som spidshjort over ørehøjde eller større) begrænses til 1 dyr pr. påbegyndt 100 ha. på ejendommen. Konkret medføre dette, at
  • Ejendomme fra 5-100 ha.: Max 1 trofæbærende handyr pr. sæson
  • Ejendomme fra 101-200 ha: Max 2 trofæbærende handyr pr. sæson
  • Ejendomme fra 201-300 ha: Max 3 trofæbærende handyr pr. sæson
  • Ejendomme fra 301-400 ha: Max 4 trofæbærende handyr pr. sæson
  • Ejendomme fra 401-500 ha: Max 5 trofæbærende handyr pr. sæson
 • Alle koordinerede jagter med naboejendomme afholdes efter parolen: Hind, kalv og hjort under ørehøjde (ingen trofæbærende hjorte til afskydning på de store koordinerede fællesjagter).
 • At nedlagt vildt indberettes inkl. kønsangivelse til kronhjorte.dk senest 48 timer efter jagtafslutning.
 • Alle nedlagte hjorte fremvises på årsmødet i Hovborg (trofæ + kæbe)

 Gul ordning:

– Jagtetiske regler for hjortevildt
– Åbenhed og indberetning af afskydning
– Frivillig fredning af 8-, 9- og 10-ender kronhjorte

 

Hvid ordning:

– Jagtetiske regler for hjortevildt
– Åbenhed og indberetning af afskydning