Tælling af kronvildt

Onsdag 4. maj var vi igen ude at tælle kronvildt i skumringen.

Cirkel omkring tallet betyder at det er én rudel. Ingen cirkel betyder sammentælling af flere rudler.

I den vestlige del mener tælle-holdet at man var ”uheldig” – således at forstå at man ikke så nogle af områdets større rudler.

Dyrene var helt tydeligt at finde på de mest attraktive ”spise-steder” – de bedste græsmarker.

Det overordnede resultat sammenlignet med tællingen i 2021 ses her:

28. april 2021 4. maj 2022
Hyldelund – området 93 26
   
Vest for hovedvej 425; Grindsted – Holstedvejen 287 95
  så ikke nogle af områdets store rudler
Mellem Vorbasse og Hovborg 39 45
mange små rudler mange små rudler
Øst for hovedvej 469; Lunderskov – Hejnsvigvejen 26 51
    Stødte på “Drengebanden”
Total 445 217

Optællingen af kronvildtet er et øjebliksbillede og vi ved med sikkerhed at tallet er forkert.

Vi vil forsætte med at foretage optællinger som hidtil og sammenligne år for år, men det er helt naturlig at der forekommer fluktuationer på det niveau vi har set som hidtil.

At vi antalsmæssigt kun tæller omtrent halvdelen i forhold til sidste år, betyder ikke at bestanden er betydeligt mindre. Tællingen lå en uge senere end 2021 – dette kan betyde at en del hinder er gået afsides for at sætte kalv.

Når vi kun tæller én aften er der også et element af tilfældighed. Tallene i skemaet viser jo at hele nedgangen skulle være sket i den vestlige del – her tæller man kun en tredjedel set i forhold til sidste år.

Meldingerne fra netop det område er at der er sket noget i forhold til tidligere. Reguleringsjægere tager hårdt fat i visse områder og nedlægger et betydeligt antal kalve. Ulvene fra Klelund tager ligeledes en del af kalvene. Om det betyder status quo i det område eller en beskeden nedgang kan man kun gætte om. Men udvandring derfra til andre områder må anses for nedadgående.

Meldingerne fra de større plantager øst for Hovborg og omkring Vorbasse er at der ses godt med kronvildt i plantagerne p.t.

Vi tænker at bestanden er sund og forandrer sig fra år til år, men der er kommet flere ældre hjorte til over årene, som sikrer en tidlig brunst og dermed en tidligere kalvesætning. Vi har i kronhjorte.dk stadig en af landets tætteste bestande af kronvildt til gavn og frustration afhængig af fra hvilken side (Skovejer, landmand og jæger) man ser bestandsudviklingen.

Vi vil fortsat holde alle medlemmer orienteret.

Mvh. Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.