Sæsonafslutning 2012/13 og frem mod sæson 2013/14

Sæsonen 2012/13 er nu afsluttet og en kort opsummering viser:

  • 243 stk. kronvildt og 39 stk. dåvildt
  • Kønsfordeling på 51/49 for kronvildt og 55/45 for dåvildt
  • Minimum 4 medaljehjorte blandt kronvildtet

Tal der vidner om en flot sæson med meget vildt på revirerne, og en sæson hvor afskydning også nærmer sig de overordnede målsætninger omkring flere ældre hjorte, ligelig kønsfordeling samt en afskydning der matcher den samlede bestandsstørrelse. Et resultat som alle jægere i Kronvildt.dk’s område kan være stolte af!

Med baggrund i den forgange sæson er det tid til at se frem mod 2013/14. I relation til forvaltningen af hjortevildtet, herunder biotoppleje, fodring, jagt (intensitet og form), m.m. vil vi hen mod sæsonstart d. 1/9-13, bringe flere praktiske eksempler på forvaltningsplaner. Forvaltningsplanerne er hentet fra forskellige revirer i vort lokalområde og vil forhåbentlig kunne tjene til inspiration og vidensdeling mellem os alle. Den første forvaltningsplan er fra Hovborg Plantage, hvor jagtkonsortiets formand, Martin Ingwersen, har redegjort for den praktiske hjortevildtforvaltning i plantagen gennem de seneste 10-15 år. Vi vil samtidig opfordre alle til at indsende deres egne erfaringer og forvaltningsplaner (gerne med udgangspunkt i modellen ”Hjortevildtforvaltning” under ”Forvaltning”), således vi får delt såvel gode som mindre gode erfaringer i en bredest mulig kreds.

Forvaltningsplanerne kan ses/download’es under ”forvaltning”.

Med tak for en god sæson 2013/14 og ønsket om et gensyn i 2013/14

Bestyrelsen i Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Forside. Bogmærk permalinket.