Den sydlige del af Randbøl Hede

Den 14. november var lodsejere/jagtlejere på arealerne umiddelbart syd for Randbøl Hede samlet i jagtstuen på Slauggaard. Temaet for mødet var fremtidens forvaltning af den lokale hjortevildtbestand og var iværksat af Kronhjorte.dk samt de tre kronhjorte.dk-medlemmer Slauggaard, Gejlvang og Sandsøe Plantager.
Mødet var velbesøgt og der var en meget positiv indstilling overfor en koordineret hjortevildtforvaltning i området, og man enes om at udarbejde en forvaltningsplan for den kommende sæson 2013/14. Planen vil blive udarbejdet på et møde i august 2013 med baggrund i kronhjorte.dk’s skabelon (link) for hjortevildtforvaltning.
Til brug for dette arbejde enes man om en registrering af det nedlagte kron- og dåvildt for sæsonen 2012/13, hvilket vil ske via indberetning på Kronhjorte.dk.
Ejendommene omkring Slauggard, Gejlvang og Sandsøe plantager som deltager i denne fælles forvaltningsplan vil blive markeret med hvidt på kortet.
Kronhjorte.dk er meget glade for initiativet, og mener at lokal samarbejde på tværs af naboskel netop er kernen i hjortevildtforvaltning. Vi glæder os derfor til at følge projektet og håber at det må tjene som eksempel på for andre lokale grupperinger i vores område.

Knæk og bræk til Jer alle
Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.