Generalforsamling 14. august

Referat af årsmøde og ordinær generalforsamling

i Kronhjorte.dk. tirsdag den 14. august 2012

Velkomst og indledning:

Ole Holm bød velkommen til i alt 55 deltagere og gennemgik dagsorden.

Det nye er, at kronhjorte.dk er blevet en demokratisk forening med vedtægter og bestyrelse.

Siden sidst:

Forslag om 3-årig fredning af 7-10 ender hjorte nedstemt på høringsmødet d. 7/3-12

 • ”Gamle” kronhjorte.dk opløst medio marts 2012

Politisk:

–      Danmarks Jærgerforbund ny formand i juni 2012

–      Den nationale hjortevildtgruppe ny formand i foråret 2012

–      Jagttidsforhandlinger i Vildtforvaltningsrådet udskudt til 2013

Lokalt:

–      Mere end 200 arealer og næsten 20.000 ha. har gennem 10 år medvirket til en meget positiv udvikling i den lokale kronvildtbestand via frivillige fredninger og samarbejde på tværs af skel.

–      Flere ”gamle” kronhjorte.dk medlemmer ønsker at videreføre det lokale samarbejde på trods af politiske udfordringer.

 • Arbejdsgruppe 1. møde i maj 2012
 • Kronhjorte.dk oprettet som demokratisk forening i juni 2012
 • Medlemmer ”generhvervet” i perioden juni til august 2012
 • Første ordinære generalforsamling 14. august 2012

Formål og målsætninger

 • Formål (vedtægter):
  Gennem dialog og samarbejde, at opnå en bæredygtig forvaltning af det store hjortevildt i lokalområdet
 • Målsætninger:

–      Fastholde det lokale samarbejde omkring forvaltning af hjortevildt

–      Arbejde mod mere ”forvaltning” og mindre ”sprosse-afskydning”

–      Skabe ”bæredygtighed” i bestanden – til glæde for jægere, landmænd, skovejere og naturelskere

–      Forholde sig proaktivt til såvel kronvildt som dåvildt…

–      På sigt at søge lokal indflydelse på national forvaltning…

 1. 1.     Valg af dirigent og stemmertæller

Dirigent:                 Martin Ingwersen

Stemmertæller:     Tommy Broch og Jan Rasmussen

Referent:                Carsten Damgaard

 1. 2.     Aflæggelse af beretning, herunder referat fra tidligere års generalforsamling

Gennemført papirgeneralforsamling.

 1. 3.     Fremlæggelse af regnskab

Der blev ikke forelagt regnskab, da der ikke har været udgifter og indtægter.

 1. 4.     Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Der blev anbefalet et kontingent på 0 kr.

 1. 5.     Forvaltningspolitikker

Der vedtaget en fredning af 8 9 og 10 ender.

Medlemmer forpligter sig til at indmelde alt nedlagt kronvildt skal. Dette anvendes til afskydningsstatistik – lokaliteten vil blive anonymiseret.

Det er tilladt at bortskyde de dårlige hjorte dog ikke 8 9 og 10 ender.

 1. 6.     Indkommende forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 1. 7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der blev valgt 5 til bestyrelsen:

1. Ole Holm

2. John Christensen

3. Michael Raun

4. Vibeke Meier Jensen

5. Ole Bruhn

 1. 8.     Valg af 2 suppleanter

1. Martin Ingwersen

2. Bent Poulsen

 1. 9.     Valg af revisor og revisorsuppleanter

1. Arne Andersen

2. Jens Rasmussen

 1. 10.  Eventuelt

Jens Rasmussen anbefalede, at de etiske regler drøftes og bruges

Fremadrettet forvaltning – Debat

Ole Holm fremlagde oplæg til debat, målrettet mod forvaltning af hjortevidt.

 • Ændre fokus fra ”sprosse-politik” til ”forvaltning”
 • Arealkrav?
 • Fordeling handyr/hundyr?
 • Andre sprosse-tællinger
 • Fordring?
 • Nabosamarbejde?
 • Etc.
 • Etc.

Hvad er det for målsætninger vi ønsker med vores hjortevildt ??

Skal vi have andre forvaltningsmodeller i stedet for sprossefredning og gerne omfattende dåvildt ??

Kommentar til debat:

Henrik Rask: Der skal arbejdet med en langsigtet forvaltning.

Mogens Lunde: Godt at Kronhjorte.dk er kommet op og stå igen. Der skal også tages fat om forvaltning af dåvildtet. Fokus på at bestanden af kronvildt ikke vokser,men gerne bliver mindre. Godt med et forum som Kronhjorte.dk, hvor man kan komme med ideer.

Jens Grøn: Bestanden er stor, men det skal være den rigtige bestand. Hvor stor skal bestanden være??

Der ses ikke meget kronvildt i maj, men de vælter ind kerneområder når bukkejagte starter. Det kan blive svært at forvalte afskydningen, så skader på skov og marker minimeres.

Martin Ingwersen: Anbefalede at alle skal ud og tale samt opfordre sine naboer til at melde sig ind i Kronhjote.dk.

Mogens Krog: Lokal fredning i yder områderne er vigtig. Tal med din nabo, efter afskyning af sin første hjort,uanset størrelse, så kom ind i ”folden”. Dette vil få de mindre områder med. Økonomien styre oftest afskydningspolitikken. Der er forståelse for at bortskyde de dårlige hjorte. Inviterer gerne naboerne med på jagt, det virker for en fælles forståelse.

Henrik: Gå efter frivillighedens vej.

Robert: God ide med at ”skyde op ad” det vil sige, skyd aldrig en mindre hjort end den du har skudt.

Jens Poulsen: Hvor etisk er det at skyde en hjort i brunst ?

Robert: Svar  Det er svært at skyde en hjort i brunst, så det burde ikke være et problem. Uetisk er at skyde hinder i oktober samt hjorte man ikke ved hvor store de er.

Held og lykke til den nye bestyrelse.

Flere billeder fra mødet i Gallerier

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.