Skovdrift og jagt på hjortevildt

Marie Ravn Nørgaard har i forbindelse med sit studie til Skov- og Landskabsingeniør udarbejdet en rapport om vildtvenlig skovdrift med udgangspunkt i Løvenholm Skovdistrikt på Djursland. Rapporten tager udgangspunkt i faktuelle forskningsresultater (primært fra Tyskland) og faktiske forhold på Løvenholm Skovdistrikt.
I rapporten påviser Marie Ravn Nørgaard et årligt tab på ca. 500,-/ha i rødgranbevoksninger grundet skraldskader fra kronvildt, og som løsningsforslag foreslås en adfærdsændrende forvaltningsmodel, hvor kronvildtets høje alder samt udprægede flokstruktur bruges aktivt, således kronvildtet ”oplæreres” i en mere ønsket arealanvendelse døgnet og året igennem. Jf. et tysk forskningsprojekt kan en sådan adfærdsændring gennemføres over en blot 3-årige periode, hvorved man opnår reducerede vildtskader, bedre jagtmuligheder og sundere bestande målt på alders- og kønskoefficienter.
Rapporten kan læses her

I forlængelse af ovenstående rapport har Marie Ravn Nørgaard endvidere analyseret muligheden for at optimere kronvildtjagtens økonomiske værdi på Løvenholm Skovdistrikt, og indirekte også den jagtmæssige værdi. Rapporten kan tjene som inspiration for optimering af kronvildtjagten også på andre revirer. Denne rapport kan læses her

Ud over inspirerende læsning bliver rapporterne også refereret i forbindelse med drøftelserne i Vildtforvaltningsrådet og den Nationale Hjortevildtgruppe, hvorfor vi kan forvente at nogle af grundtankerne i rapporterne måske kommer til anvendelse i en ny national forvaltningsmodel.

Slutteligt mindes om årsmødet på Hovborg Kro d. 25. februar, hvor generalforsamlingen afholdes og hvor Steen Andersen fra Hunters Magazine og DK4 vil give sit syn på hjortevildtforvaltning og kronvildt i DK.

Vel mødt og god læselyst

Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.