Årsmødet/Generalforsamlingen 2019

Årsmøde 2019

Ordinær generalforsamling i Foreningen Kronhjorte.dk
Onsdag d. 28/2 2019 på Vorbasse Kro

Deltagere
Der var 37 fremmødte til generalforsamlingen
Generalforsamlingen startede kl 19.00
Ole Bruhn bød velkommen og takkede for fremmødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Ole Holm som dirigent, Arne Andersen og Kim Jensen som stemmetællere. Alle blev valgt. Ole Holm takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via hjemmesiden, og mail til mellemmerne.

2 Aflæggelse af beretning, herunder referat af tidligere års generalforsamling.
Ole Bruhn fik ordet og aflagde beretningen. Der var ingen kommentarer til selve beretningen. Beretningens indhold kan ses i bilagsmaterialet. Beretningen blev godkendt.

3 Fremlæggelse af regnskab.
Ole Bruhn fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet som blev godkendt. Regnskabet kan se i bilagsmaterialet

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0,00

5 Forvaltningspolitikker.
Der blev vedtaget at hvid, gul og orange ordning fortsætter uændret. I gul ordning er der lukket for tilmelding.

6 Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Martin Ingwersen, Michael Raun, Anni Poulsen og Ole Bruhn.
John Holm Christensen sidder fortsat i bestyrelsen.
Følgende blev valgt: Klaus Kjær, Claus Skare, Mogens Lunde, Jens Grøn.
Følgende suppleanter blev valgt: Bent Poulsen og Christian Kristensen

8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Arne Andersen og revisorsuppleant Jens Rasmussen modtog genvalg

9 Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl 19.50

Ref/ob

Ikke mange havde taget deres trofæ med til årsmødet. Årets Hjort 2018 til højre, tog en kneben sejr.

Vinderen af Årets Hjort 2018 fremvises her af Michael Raun. Hjorten er nedlagt på Skuldhøjgaard, den 12. september af Jens-Erik Jensen. Geviret er opmålt til 193,94 points.

Dagsorden, beretning, regnskab mm. findes HER:

 

Efter generalforsamlingen
holdt Hans Kristensen, Bogjagt, et foredrag om de forskellige forvaltningsmetoder og jagtlige tiltag der herskede før og efter Genforeningen.
Foredraget tog udgangspunkt i Hans Kristensens bog, Hertugræve og Køkkenharer.

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.