Afskydning pr. 1/12-17

Download (PDF, 587KB)

Download (PDF, 570KB)

Lidt forsinket publiceres hermed de indberettede afskydningstal til og med november. Som det ses i skemaerne er der pr. 1/12 indberettet 136 stk. kronvildt mod 101 i samme periode sidste år. Dette års stigning kan stort set tilskrives én enkelt ejendom. Det overordnede konklusion må derfor være, at afskydningen i indeværende sæson er meget lig tidligere sæsoner, og dertil kommer at også kønsfordelingen er lig tidligere (57/43).

Der er således en overvægt af handyrene pr. 1/12, men set i lyset af fredningen af trofæbærende hjorte i sæsonens sidste 6 uger, vil dette formentlig rette sig inden udgangen af denne sæson.

På baggrund af de nuværende indberettede afskydningstal, syntes de jagttider dermed ikke at bidrage positivt til opfyldelse af Ministerens målsætning. Omvendt har de nye jagttider givet væsentlige indskrænkninger i de enkelte ejendommes handlefriheder ☹

Det nationale vildtudbytte på kommuneniveau er nu online på www.fauna.au.dk. Som det ses i opgørelsen for sæsonen 2016/17 er Billund Kommune (sammen med Norddjurs), den kommune i landet, som nedlægger mest kronvildt pr. arealenhed. Indtil nu har afskydningen i kommunen understøttet de nationale målsætninger, og vi kan håbe på at lovgivningen på et tidspunkt vil understøtte vores hidtidige forvaltning, fremfor at modarbejde den…

Glædelig jul til alle,

Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.