Nye regler for kronvildtjagten

Efter Ministeren fik vedtaget en ny jagtlov i folketinget ultimo december 2017, har han nu udsendt en ny bekendtgørelse gældende fra 1. juli 2018 (næste sæson).

Reglerne medfører, at:

  • Driv- og bevægelsesjagt på kronvildt forbydes i perioden 1/9 til 15/10 (brunsten)
  • Driv- og bevægelsesjagt på kronvildt forbydes i perioden 1/2-29/2 (ikke aktuelt i vores region, da vi ikke har jagttid på kalv i december)
  • Fordring af kronvildt med kraftfoder og valset korn forbydes helt
  • Fordring af kronvildt må ikke ske nærmere end 130 meter på nærmeste stige/tårn
  • Fordring af kronvildt må ikke ske nærmere end 130 meter på nærmeste skel – dette gælder dog alene arealer, hvor jagtretten er overdraget til andre (udlejet).

Bestemmelserne er formuleret på følgende måde i ”Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber”

  • 12. På kronvildt er tryk- og drivjagt forbudt i perioderne 1. september til 15. oktober og 1. februar til 29. februar.

Stk. 2. Tryk- og drivjagt, som angivet i stk. 1, er jagt, hvor en eller flere personer med eller uden hund bevæger sig rundt på jagtterrænet, hvorved vildtet trykkes eller drives frem mod i forvejen posterede skytter.

  • 13. Kronvildt må ikke fodres med valset korn eller kraftfoder.

Stk. 2. Øvrig fodring af kronvildt skal ske i en afstand af mindst 130 m fra de platforme og skydestiger, der er nævnt i § 1, stk. 2, og mindst 130 m fra anden ejendom.

Stk. 3. Uanset stk. 2, kan der ske fodring af kronvildt nærmere end 130 m fra anden ejendom på ejendomme, hvor ejeren ikke har overdraget jagtretten på kronvildt til andre.

Knæk og bræk

Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.