Afskydning pr. 1.12.2016

Afskydning pr. 1. december 2016

For kronvildtets vedkommende er der pr. 1/12 indberettet 101 nedlagte dyr mod 163 i samme periode sidste sæson. Kønsfordelingen i indeværende år er 59/41 i handyrenes favør mod 56/44 i sidste sæson.

Der er i flere ”kerneområder” rapporteret om mindre aktivitet end tidligere år, hvilket har været gældende hen over foråret, sommeren og første halvdel af sæsonen. Modsat rapporteres der fra andre kerneområder om uændret aktivet og for flere ”nye områder” om øget aktivitet. Selve afskydning blandt laugets medlemmer fordeler sig således:

medl-1-12-16

Som det fremgår af ovenstående figur er den samlede afskydning blandt medlemmerne lidt mindre end sidste sæson, men større end forrige sæson. Den lavere afskydning kan forklares ved et mindre udtag af trofæbærende hjorte samt et mindre udtag af voksne hinder. Særligt udtaget af voksne hinder kan med fordel reduceres i de områder, hvor der, mod områdets ønske, opleves lavere aktivitet end tidligere.

I Randzonerne omkring laugets medlemmer fordeler afskydningen sig som følger:

rand1-12-16

Som det fremgår af disse afskydningstal er det indrapporterede udtag af såvel hjorte som hinder og kalve mindre end tidligere år. Den mindre indberetning af dyr fra randzonerne forklare i høj grad den lavere totale afskydning i indeværende sæson sammenlignet med tidligere år.

Dog forventes at en del af det mindre afskydning i randzonerne kan tilskrives forsinkede indberetninger, og det forventes derfor at det samlede udtag i randzonerne bliver på niveau med tidligere år når sæsonen er afsluttet og alt vildt indberettet.

For dåvildts vedkommende er er der pr. 1/12 indrapporteret 13 dyr mod 9 dyr på samme tid i 14/15. Der rapporteres dog om markant mere dåvildt på mange revirer, og det forventes at den samlede afskydning af dåvildt vil overstige sidste sæsons 42 dyr.

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.