Bække Mose – information

Tirsdag d. 25/2 mødtes lodsejere/jagtlejere syd for Bække Mose hos Allan Gadeberg som en del af det lokale samarbejde i kronhjorte.dk. Mødet var sat i stand som en evaluering af den forgange jagtsæson, og de fremmødte berettede om oplevelser, observationer og afskydning i den forgange sæson. Generelt var der god tilfredshed med den lokale bestand af såvel kron- som dåvildt, om end man over tid kunne tænke sig en lidt tættere bestand. Som konsekvens af dette diskuteres forskellige forvaltningsmæssige tiltag, ligesom forvaltningens arealmæssige område blev debatteret. I direkte forlængelse af denne debat blev gruppen enige om, at forsøge at inddrage endnu flere nabo-lodsejere/jagtlejere i samarbejdet. Der er således aftalt et nyt møde i slutning af august, hvor man vil forsøge at samle endnu flere deltagere og med udgangspunkt i dette debattere kron- og dåvildtbestanden samt forvaltningen af disse.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.