Randbøl Hede syd/øst – Information

Onsdag d. 5/3-14 mødtes lokale lodsejere og jagtlejere omkring den sydlige/østlige del af Randbøl Hede. Mødet var et evalueringsmøde af den fælles hjortevildtforvaltning (herunder afskydning) i den forgange sæson. Dette var 2. år i træk et sådant møde blev gennemført og der var generelt meget stor tilfredshed med de resultater der i fællesskab er opnået. Samtidige med evalueringen af den forgange sæson blev planlægningen af den kommende sæson startet op. Dette indebærer forskellige initiativer, herunder en udvidelse af de positive erfaringer med koordinerede jagtdage/-paroler.

Vurderingen af den ”lokale bestand” af kronvildt omkring heden, var at denne ikke var faldende – måske tværtimod. Omvendt med dåvildtet, som observeres i mindre grad end tidligere. Disse observationer blev lagt til grund for en fælles målsætning omkring afskydning af såvel kron- som dåvildt i sæsonen 2014/15 – herunder også en målsætning om køn- og aldersfordeling.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.