Status på arbejdet med en ny forvaltningsmodel

Og de var der. Flere imponerende hjorte var imellem.

20. oktober 2015 er der afholdt møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe, som i marts 2016 forventer at fremlægge et oplæg til en fremtidig forvaltningsmodel for Vildtforvaltningsrådet. Såfremt der, til den tid, er enighed om forslaget må dette forventes implementeret i den fremadrettede lovgivning, og dermed vores lokale rammer for hjortevildtforvaltningen.

I referatet fra mødet fremgår en præcisering af målsætningen om ”flere ældre hjorte i bestanden”. Denne målsætning er præciseret til én ældre hjort (8 år+) pr. 20 hinder. Dermed skal bestanden bestå af minimum 5% hjorte på 8 år eller ældre, hvilket for ”vores bestand” vil betyde et krav om minimim 50-60 hjorte ældre end 8 år (baseret på en forårsbestand på 1000-1200 dyr). Referatet indeholder også lidt mindre håndgribelige tiltag så som fotodokumentation af hjorte, vildtfordring, osv. Det er dog værd at bemærke, at referatet også indeholder formuleringen: ”Med hensyn til mulighed for afskydning af kronvildt i laug, skal gruppen drøfte mulige forsøgsordninger herpå”.

Referatet kan i sin helhed læses på følgende link: http://naturstyrelsen.dk/media/173465/referat-fra-moedet-i-den-nationale-hjortevildtgruppe-den-20-oktober-2015.pdf

Der er dog også malurt i bægeret, idet Jægerforbundet d. 7. december skal afholde møde i sit hjortevildtudvalg. Dagorden for dette møde er tilgængelig på http://www.jaegerforbundet.dk/media/3248/daghjort071215.pdf.

I denne dagorden refereres til en beslutning i Den Nationale Hjortevildtgruppe (mødet som er refereret ovenfor), og ifølge denne beslutninger er den fremadrettede strategi formuleret endnu mere klart. Strategien indeholder 2 hovedpunkter:

  • Ens jagttid over hele landet
  • Reduceret jagttryk på hjorte

Såvel Den Nationale Hjortevildtgrupppe som DJ har tilsyneladende opgivet de oprindelige visioner om en fremadrettet forvaltningsmodel baseret på fakta, biologi og lokal bestandsudvikling. I stedet er man tilbage i en model, hvor hjortevildtforvaltning reduceres til en mere eller mindre tilfældig afskydning af han- og hundyr. Denne model skal anvendes uden hensyn til de enkelte bestandes nuværende status og uagtet de nuværende målsætninger for de enkelte bestande.

Et stille håb kunne være, at den endelige hjortevildtforvaltningsmodel i højere grad vil indeholde hensyn til hjortevildtet fremfor hensyn til forvaltningsmodellen.

Vi følger udviklingen bedst muligt og videregiver eventuelle nyheder her på siden.

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.